Приемната комисия за курсанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" под председателството на началника на училището кап. I ранг професор, доктор на военните науки Боян Медникаров проведе своето заседание на 10 юли 2014 г. В работата на комисията участвах представители на Министерство на отбраната и на щаба на ВМС, командването на училището и деканите на факултети.

В съответствие с класиранието на кандидатите за курсанти за учебната 2014- 2015 г. и личните беседи на комисията с всеки кандидат бяха приети курсантите от "Випуск 2014 - 2019".

Седемнадесет курсанти (11 младежи и 6 девойки) ще се обучават за ВМС по три специалности "Корабоводене за ВМС", "Корабни машини и механизми за ВМС" и "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи". Определени бяха и 4 резерви. Прави впечатление, че сред кандидатите и приетите курсанти има студенти от училището, завършили първи или втори курс.

Приетите курсанти трябва да се явят на 22 август 2014 г. за началото на службата си в Българската армия. До 26 септеември с тях ще се проведе начална военна подготовка, а от 29 септември ще започнат редовните учебни занятия за първия семестър на учебната година.

Курсантите от "Випуск 2014 - 2019" ще положат военна клетва на 4 октомври 2014 г.