Имена на Морско училище от 1881 до 2011 година

 

Период
Име
1881 - 1892 г.
Морско училище
Машинна школа
Техническа школа
1892 - 1900 г.
Морска унтер-офицерска школа при флотилията и морската част
1900 - 1904 г.
Машинно училище при флота във Варна
1904 - 1917 г.
Машинно училище при флота с права на средно-техническо учебно заведение
1917 - 1920 г.
Машинно морско училище
1920 - 1929 г.
Морско машинно училище
1929 - 1942 г.
Морско училище
1942 - 1945 г.
Военноморско на Негово Величество училище
1945 - 1946 г.
Военноморско народно училище при Морските войски
1946 - 1949 г.
Народно военноморско училище
1949 - 1956 г.
Народно военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
1956 - 1991 г.
Висше народно военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
от 1991 г.
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"